Pisemny

Tutaj również (tak jak w przypadku części ustnej) mamy do wyboru dwa poziomy - podstawowy i rozszerzony.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License