Polski Pisemny

Aby dobrze zdać maturę pisemną z języka polskiego potrzebne są przede wszystkim dwie rzeczy:

- znajomość lektur
- umiejętność "wstrzelenia" się w klucz

Pierwsza umiejętność zależy tylko i wyłącznie od was…

Poniżej postaram się pokrótce pomóc opanować to drugie:

(po egzaminie z językoznawstwa^^ - patrz angielski ustny)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License