Przykładowy konspekt maturalny

TEMAT: Literackie zabiegi z czasem. Interpretując różne przykłady z prozy polskiej i obcej, wyjaśnij mechanizm eksperymentów i określ ich funkcję artystyczną.

TEZA: Literackie zabiegi z czasem w epice kreują przebieg i intensywność zdarzeń, wpływając na problematykę utworu oraz odbiór dzieła.

I. Ramowy plan wypowiedzi

1. Wstęp:

– zagadnienia teoretyczne związane z czasem (czas zdarzeń, czas narracji, czas akcji).

2. Czas zdarzeń:

– wpływ na odbiór dzieła (czas autentyczny, czas schematyczny).

3. Czas narracji:

– konsekwencje wynikające z faktu, iż czas narracji jest zazwyczaj późniejszy od czasu zdarzeń.

4. Zbrodnia i kara

– krótki czas zdarzeń, wolno tocząca się akcja,
– rozbudowany opis myśli bohaterów, poboczne wątki (retardacja),
– zwrócenie uwagi na motywy kierujące człowiekiem (retrospekcja),
– powieść o psychologii zbrodni jako skutek zabiegów z czasem.

5. Lord Jim

– przedstawienie przez narratora w trzech rozdziałach bardzo odległych losów (przekrój, wgląd w sytuację),
– odzwierciedlenie poprzez dalszy czas narracji sposobu dowiadywania się o postępowaniu Jima (czas przedstawionej sytuacji odbioru - Marlow),
– czas zdarzeń wcześniejszy od czasu narracji,
– akcja – to nie ciąg zdarzeń, ale dowiadywanie się o ludzkim postępowaniu.

6. Wieża

– kompozycja szkatułkowa (dwa plany – fabularny i akcji),
– ukazanie dystansu czasowego (uniwersalne przestrzenie),
– wydarzenia osadzone w czasie historycznym, pielgrzym – czas mitologiczny,
– możliwość konfrontacji dwóch przyczyn osamotnienia i dwóch sposobów radzenia sobie z cierpieniem.

7. Prawiek i inne czasy

– problem wieczności czasu i jego niezmienności wobec zmienności ludzkich losów,
– określenie czasu historycznego,
– znaczenie symboliczne tytułów,
– czas mitologiczny (elementy magii, wieczność czasu – czas bohaterem powieści).

8. Wnioski

– potwierdzenie tezy.

II. Materiały pomocnicze

1. Prezentacji wykonana w programie „Power Point”

…………………………………………….

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License